Χειρουργός Οδοντίατρος - Περιοδοντολόγος Έλενα Μάρκου

Τεχνολογική Υποδομή

Τεχνολογική Υποδομή

Ψηφιακό ιατρείο: Τα ιστορικά όλων των ασθενών τηρούνται ηλεκτρονικά και μαζί με την ψηφιακή φωτογραφία και ακτινογραφία βοηθούν στην καλύτερη παρακολούθηση της θεραπείας σας.

Ενδοστοματική κάμερα: Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορούμε να σας δείξουμε στην οθόνη του υπολογιστή το όποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στα δόντια σας, ώστε να το κατανοήσετε καλύτερα και να συμμετέχετε ενεργά στη θεραπεία.

Μικροσυσκευές: Στο ιατρείο υπάρχουν πολλές μικροσυσκευές που χρειάζονται για την καλύτερη παροχή θεραπείας, όπως συσκευή ελέγχου ζωτικότητας των δοντιών, συσκευή παροχής οξυγόνου.

Αυτόκαυστος κλίβανος αποστείρωσης: Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο (μεταλλικά – πλαστικά - χειρολαβές) αποστειρώνονται μέσα σε ειδικά σακουλάκια αποστείρωσης που κλείνουν αεροστεγώς. Έτσι, ό,τι χρησιμοποιείται στο στόμα του ασθενή είναι πλήρως αποστειρωμένο.