Χειρουργός Οδοντίατρος - Περιοδοντολόγος Έλενα Μάρκου

Οδοντικά εμφυτεύματα

emfitevmata

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η Οδοντιατρική για την αποκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών. Αποτελούν μια πολύ συντηρητική (αν και χειρουργική) θεραπεία, αφού δε χρειάζεται να τροχιστούν τα διπλανά δόντια, όπως θα γινόταν στην περίπτωση μιας γέφυρας. Στις απλές περιπτώσεις, απαιτείται μία μικρή επέμβαση διάρκειας μισής ώρας με ελάχιστο πόνο. Από τη δεύτερη μέρα, συνήθως δε χρειάζεται ούτε καν κάποιο αναλγητικό και μετά από αναμονή του κατάλληλου χρονικού διαστήματος για την οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος (συνήθως 2μήνες για την κάτω γνάθο και 4 μήνες για την άνω γνάθο), κατασκευάζεται μια προσθετική αποκατάσταση πορσελάνης.

Σε πολλές περιπτώσεις, ενδείκνυται η άμεση τοποθέτηση και φόρτιση του εμφυτεύματος, κυρίως σε πρόσθια δόντια. Δηλαδή, την ημέρα της εξαγωγής του δοντιού τοποθετείται το εμφύτευμα και άμεσα τοποθετείται σε αυτό κάποια προσωρινή αποκατάσταση, μέχρι να περάσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οστεοενσωμάτωση και να μπορεί να τοποθετηθεί πλέον η μόνιμη προσθετική εργασία.

Οι ασθενείς που έχουν χάσει τα δόντια τους και φορούν ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ελλιπή συγκράτηση αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τοποθέτηση δυο (για την κάτω γνάθο) ή τεσσάρων (για την άνω γνάθο) εμφυτευμάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συγκράτηση της οδοντοστοιχίας, άρα και την άνεση του ασθενή χωρίς τη μεγάλη οικονομική δαπάνη που απαιτείται για την τοποθέτηση ακίνητων επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων (γεφυρών). Στην άνω γνάθο μάλιστα δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστεί μια οδοντοστοιχία που θα αφήνει ακάλυπτη την υπερώα (ουρανίσκο).

Τα στάδια που ακολουθούνται σε μια επιεμφυτευματική αποκατάσταση είναι τα εξής:

  1. Προεγχειρητικός έλεγχος: Γίνεται έλεγχος του ιατρικού ιστορικού και αξιολόγηση της επάρκειας οστού της γνάθου. Απαιτούνται τουλάχιστον 6 χιλιοστά οστού σε πλάτος και 9 χιλιοστά σε ύψος για να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα. Με βάση τις κλινικές και ακτινογραφικές μετρήσεις, καθορίζονται ο αριθμός και η θέση των εμφυτευμάτων που θα τοποθετηθούν, καθώς και αν χρειάζεται κάποια τεχνική αύξησης του οστού της γνάθου.
  2. Επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων: Γίνεται υπό τοπική αναισθησία στο ιατρείο. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στις θέσεις που έχουν αποφασιστεί στον προεγχειρητικό έλεγχο. Ακολουθεί ένα διάστημα αναμονής που κυμαίνεται από 2-6 μήνες προκειμένου να οστεοενσωματωθεί το εμφύτευμα (να «κολλήσει» το εμφύτευμα με το οστό της γνάθου).
  3. Μετά την πάροδο του διαστήματος αναμονής, γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος των εμφυτευμάτων για να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της οστεοενσωμάτωσης και ακολουθεί η αποκάλυψη τους. Σύμφωνα με τις έρευνες, τα ποσοστά επιτυχίας ανέρχονται στο 95-97%.
  4. Δύο – τέσσερις εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων, λαμβάνονται τα μέτρα για την αποτύπωση αυτών και την κατασκευή της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης.

Μερική έλλειψη δοντιών
Σε περιπτώσεις έλλειψης ενός ή περισσοτέρων δοντιών, ο αριθμός των εμφυτευμάτων που απαιτούνται θα εξαρτηθεί από τη συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων:

  1. Ο αριθμός των ελλειπόντων δοντιών. Για ελλείψεις ενός ή δύο δοντιών θα τοποθετηθεί αντίστοιχος αριθμός εμφυτευμάτων. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ελλειπόντων δοντιών, τόσο μειώνεται η αντιστοιχία δοντιών-εμφυτευμάτων, π.χ. για την αντικατάσταση τεσσάρων ή και πέντε δοντιών συνήθως απαιτούνται τρία εμφυτεύματα.
  2. Η αξιολόγηση των μασητικών δυνάμεων που εξασκούνται μέσα στο στόμα.
  3. Η επάρκεια οστού στις επιθυμητές θέσεις που θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Είναι συχνά δύσκολο να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα ακριβώς εκεί που θα επιθυμούσαμε, οπότε απαιτούνται κάποιες μεταβολές στο σχεδιασμό που μπορεί να επηρεάσουν και τον αριθμό των εμφυτευμάτων που θα τοποθετηθούν.

Ολική έλλειψη δοντιών
Σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια σε μια γνάθο το σχέδιο θεραπείας διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Στην κάτω γνάθο τοποθετούνται συνήθως 2 εμφυτεύματα για κινητή αποκατάσταση («κουμπωτή» οδοντοστοιχία) ή 5 εμφυτεύματα για ακίνητη γέφυρα.
  2. Στην άνω γνάθο χρειάζονται 4-6 εμφυτεύματα αντιστοίχως